Pelanggan Yang Dihormati,

Keselamatan anda adalah keutamaan kami, sila berikan maklumat peribadi anda untuk tujuan rekod kami. Pengumpulan maklumat ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengekang wabak COVID-19.
#KitaJagaKita

Question Title

* 1. Dengan mendaftar masuk, saya dengan ini mengesahkan bahawa semua data peribadi yang dinyatakan di sini adalah benar dan lengkap. Saya telah membaca dan memahami notis privasi oleh Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK) di https://www.akpk.org.my/personal-data-protection-notice dan dengan ini saya memberikan persetujuan kepada AKPK untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan mendedahkan data peribadi saya kepada pihak berkuasa atau badan, pakatan perniagaan yang berkaitan dan orang yang difikirkan sesuai oleh AKPK.

T