Splošne organizacijske informacije

Question Title

1. Prijavitelj

Question Title

2. Pravni zastopnik prijavitelja:

Question Title

3. Kontaktna oseba (če ni pravni zastopnik)

Question Title

4. Vrsta organizacije

Question Title

5. Področje na katerem delujete

Question Title

6. Opišite organizacijo, njene dejavnosti in izkušnje (največ 10 vrstic).

Question Title

7. Opišite svoje delo na področju ciljev trajnostnega razvoja, promocije Agende 2030 in/ali odnos do tematskih usmeritev.

Question Title

8. Ali pripadate katerim koli omrežjem ali koalicijam? Ali ste vključeni v katero od mednarodnih mrež ali koalicij

Question Title

9. Ali ste v preteklosti že sodelovali na katerem koli dogodku/ delavnicah za izgradnjo (krepitev) zmogljivosti v okviru projekta »Trajnostna Evropa za vse«?

Question Title

10. Naslov projekta

Question Title

11. TEMATSKA USMERITEV:
[ prosilci lahko izberejo več kot eno]

Question Title

12. Vrsta dejavnosti
[prosilci lahko izberejo več kot eno]

Question Title

13. Trajanje projekta (okvirni datum začetka in konca)

Date
Date

Question Title

14. Kraj izvedbe (lokacija)

Question Title

15. Prosimo, predložite podroben finančni načrt v evrih z uporabo predloge.
Opomba: Prednost bodo imeli projekti z ugodnim razmerjem med stroški in potencialnim dosegom ter z večino pričakovanih izdatkov, povezanih z izvajanjem same dejavnosti. Ocenjeni bosta jasnost in skladnost predlaganega proračuna s predlaganimi dejavnostmi.

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File

Question Title

16. Ali je predlog del večjega obstoječega projekta? Če je odgovor pozitiven, prosimo navedite. (5 -10 vrstic)

T