Въведение

A.     За проекта

Проектът „InTo-Generation“ се финансира по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Неговата основна цел е да подпомогне чрез специализирано електронно обучение процесът на прехвърляне науправлението на бизнесът в малките предприятия (до 10 служители) от едно по-възрастното към по-младото поколение.


B.     За проучването

Настоящият въпросник е насочен към собственици на малки предприятия в България, Германия, Гърция, Испания и Турция, както и към потенциалните техни наследници в бизнеса от младата генерация. Получената обратна връзка ще бъде количествено и качествено анализирана по отношение на срещаните проблеми в процесът на трансфер към младата генерация мениджъри. На тази база ще бъдат създадени електронни обучутелни модули за компютър и мобилен телефон, които ще подпомагат процесите на прехвърляне на управлението на компанията към по-младата генерация.

Ориентировъчно време за попълване на въпросника: 8– 14Минути

T