Question Title

* 1. Kontaktní údaje přihlašovatele

Question Title

* 2. Přihlašovaná osobnost

Question Title

* 3. Anotace

(Vysvětlení přínosu přihlašované osobnosti, zásluhy, výjimečné počiny apod.)

Doporučený rozsah max 4000 znaků, lze nahrát jako samostatný soubor v bodě 4.

Question Title

* 4. Doplňující informace

PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 5. Obrazová dokumentace

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF file types only.
Choose File

Question Title

* 6. Čestné prohlášení

T