ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα αφορά επενδύσεις προϋπολογισμού έως 200.000 ευρώ, Η επιδότηση έχει οριστεί από 50% έως 65% του προϋπολογισμού ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Απευθύνεται μόνο σε Yφιστάμενες επιχειρήσεις σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας που έχουν τουλάχιστον τρεις (3) κλεισμένες πλήρεις 12μηνες χρήσεις και που είχαν απαραιτήτως τουλάχιστον 2 ΕΜΕ απασχόλησης το έτος 2019
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες  από 19/12/2018 ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αίτησης.

Question Title

* 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ;

Question Title

* 3. ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ;

Question Title

* 4. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  3 ΚΛΕΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ (12ΜΗΝΕΣ)  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ?

Question Title

* 5. ΣΕ ΠΟΙΟΝ  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ;

Question Title

* 6. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ (2016,2017,2018) ΠΟΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΗΤΑΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ?

Question Title

* 7. ΤΟ ΕΤΟΣ 2019  Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΑΤΟΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ?  (ή ισοδύναμο 4.800 ωρών εργασίας ετησίως πχ 4 άτομα 4ωρης απασχόλησης χ 12 μηνες)

Για δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να απασχολούσατε τουλάχιστον 2 ΕΜΕ (4.800 ώρες εργασίας) το έτος 2019.

T