Screen Reader Mode Icon
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Filipino
 • Français
 • Indonesia
 • Italiano
 • Melayu
 • Polski
 • Português
 • Português (Brasil)
 • Svenska
 • Türkçe
 • Български
 • Русский
 • Українська
 • עברית
 • اردو
 • العربية
 • मराठी
 • हिन्दी
 • বাংলা
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • ગુજરાતી
 • தமிழ்
 • മലയാളം
 • ไทย
 • 中文(繁體,台灣)
 • 日本語
หลายประเทศกำลังรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 .ให้แก่ประชากรอย่างแข็งขัน หลังจากการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวและความปลอดภัยของวัคซีนในผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตนเอง เราเป็นกลุ่มแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการศึกษาผลกระทบของวัคซีนโควิด-19 ในผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตนเอง โดยเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีสุขภาพดี ดังนั้นเราจึงขอให้ทั้งผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองและผู้ที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองตอบแบบสำรวจนี้ เราขอเชิญผู้ตอบแบบสำรวจที่มีสิทธิ์ทำแบบสำรวจสั้นๆ นี้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนของคุณ แบบสำรวจนี้ใช้เวลาน้อยกว่าเจ็ดนาที คำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่เปิดเผยตัวตน เราจะวิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพร่ความรู้ในแง่ผลกระทบระยะยาวและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ รศ.พญ.วันรัชดา คัชมาตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-4197775-6

Question Title

* คุณได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ ?

T