Question Title

* 1. Molim obilježite stepen u kojem se slažete sa svakom od tvrdnji:

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Niti se slažem/niti ne slažem Slažem se U potpunosti se slažem
Mislim da vrijedim kao zaposlenik.
Može se reći da sam nezamjenjiv na svom poslu.
Cijenim sebe kao zaposlenika.
Mislim da me moje radne kolege poštuju.
Mislim da me moj/i nadređeni poštuje/u.
Sposoban sam radnik.
Posjedujem glavne vještine potrebne za ovo radno mjesto.
Imam dovoljno znanja za radne zadatke koje treba obaviti.
Osjećam se kompetentno prilikom obavljanja radnih zadataka.
Moja struka je cijenjena u društvu.
Moja struka mi omogućava određeni oblik društvenog prestiža.
Bez moje struke organizacija u kojoj radim ne bi adekvatno funkcionisala.
Zadovoljan sam svojim poslom.
Motivisan sam za obavljanje radnih zadataka.
Mislim da me radne kolege ne poštuju dovoljno.
Mislim da me nadređeni ne cijene/i u dovoljnoj mjeri.
Zahtjevi mog radnog mjesta su ipak preveliki za moje kapacitete.
Moja struka nije dovoljno prepoznata u društvu.
Moja profesija nije toliko potrebna organizaciji u kojoj radim.

Question Title

* 2. Molim obilježite stepen slaganja sa doljenavedenim tvrdnjama:

  Uopšte se ne slažem Ne slažem se Niti se slažem/niti ne slažem Slažem se U potpunosti se slažem
Generalno, zadovoljan sam sobom.
Želio bih da imam više poštovanja prema samom sebi.
Osjećam da nema puno toga čime bih se mogao ponositi.
Ponekad se osjećam potpuno beskorisnim.
Sposoban sam raditi i izvršavati zadatke podjednako uspješno kao i većina drugih ljudi.
S vremena na vrijeme osjećam da ništa ne vrijedim.
Osjećam da sam isto toliko sposoban koliko i drugi ljudi.
Osjećam da posjedujem niz vrijednih osobina.
Sve više dolazim do spoznaje da jako malo vrijedim
Mislim da vrijedim barem koliko i drugi ljudi.

Question Title

* 3. Vaš pol:

Question Title

* 4. Koliko imate godina (upišite broj)?

Question Title

* 5. Vaš ukupni radni staž je (unijeti broj godina i mjeseci na sljedeći način: primjeri: godina i tri mjeseca: unesite 1,3; tri godine i devet mjeseci: 3,9)

Question Title

* 6. Radni staž u organizaciji/instituciji/firmi u kojoj trenutno radite (unijeti br. godina i mjeseci na isti način kao za prethodno pitanje):

Question Title

* 7. U kojoj državi trenutno živite?

Question Title

* 8. Vaše radno  mjesto:

T