Cabhraigh Linne Cabhrú Leatsa
Comhlánaigh an suirbhé gearr seo agus beidh seans agat dearbhán €100 de chuid One4All a bhuachan!
 
Conas a chuardaíonn tú eolas sláinte?
 
Tá na leabharlannaithe ag iarraidh a bheith ar an eolas! Inis dúinn faoin gcaoi a gcuardaíonn tú eolas sláinte tríd an suirbhé seo a chomhlánú. Úsáidfimid do chuid freagraí le cabhrú linn é a dhéanamh níos éasca eolas sláinte a aimsiú. Is muide OSAL (HEAL): an grúpa Oideachas Sláinte agus Leabharlann. Ar na baill atá ann, tá leabharlannaithe i leabharlanna poiblí i mBaile Átha Cliath, leabharlannaithe sláinte ó Ghrúpa Cúram Sláinte Naomh Uinseann agus taighdeoir ó COBÁC (UCD). Ní gá duit an suirbhé seo a chomhlánú murar mian leat: tá sé deonach. Agus ní gá duit a insint dúinn cé tú féin murar mian leat: ní luafar ainm leis.

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin suirbhé seo, seol ríomhphost chuig: healproject1@live.ie

Go raibh maith agat as ár suirbhé a chomhlánú!
 
 
 

Question Title

* 1. Ar chuardaigh tú eolas sláinte ar líne riamh?

Question Title

* 2. Roghnaigh na ráitis go léir fút atá fíor:

Question Title

* 3. An mbíonn sé éasca duit eolas sláinte a fháil ar líne?

Question Title

* 4. An dtuigeann tú eolas sláinte ar líne?

Question Title

* 5. An bhfuil muinín agat as eolas a aimsíonn tú ar líne?

Question Title

* 6. háit a gcuardaíonn tú eolas sláinte ar líne? Nuachtáin, blaganna, suíomhanna gréasáin? Clóscríobh do fhreagra anseo, le do thoil:

Question Title

* 7. Ar úsáid tú an leabharlann riamh chun eolas sláinte a aimsiú?

Question Title

* 8. Conas a d’aimsigh tú eolas a bhain le sláinte sa leabharlann?

Question Title

* 9. Cén aoisghrúpa ina bhfuil tú?

Question Title

* 10. Céard é do ghnéas? Clóscríobh anseo é, le do thoil.

Question Title

* 11. An bhfuil aon smaointe agat ar an gcaoi ar féidir linn eolas sláinte a fheabhsú sna leabharlanna?

Question Title

* 12. Ar mhaith leat a bheith mar chuid de ghrúpa a fhreagraíonn ceisteanna an phobail ar eolas sláinte? Dá mba mhaith leat seo a dhéanamh, comhlánaigh an chuid seo ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat, le do thoil. Coinneoimid do chuid sonraí sábháilte agus ní roinnfimid le duine/dream ar bith eile iad. Ní úsáidfimid d’eolas ach le teagmháil a dhéanamh leat faoi pháirt a ghlacadh i ngrúpa faoi eolas sláinte.

Question Title

* 13. Ar mhaith leat a bheith curtha san áireamh i gcrannchur le haghaidh dearbhán €100 de chuid One4all?

Dá mba mhaith leat go ndéanfaí seo, comhlánaigh an chuid seo ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat má bhuann tú, le do thoil. Coinneoimid do chuid sonraí sábháilte agus ní roinnfimid le duine/dream ar bith eile iad. Ní úsáidfimid d’eolas ach amháin má bhuann tú agus gur gá dúinn teagmháil a dhéanamh leat dá bharr.

Go raibh maith agat as do chúnamh!

Question Title

Image

T