Soovime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt uurida, mida Eesti ettevõtjad arvavad digiteeritud aruandlusest, maksudest, arvestusest - see tähendab ettevõtte reaalajas majandamise võimalustest. Kas teid kõnetavad e-arved, e-kviitungid, e-aruandlus, e-statistika, e-tehingud jt masinloetavusel põhinevad lahendused, et jõuda bürokraatiavaba äritegemise ruumini.

Viimaste aastakümnete jooksul välja töötatud e-lahendused on viinud Eesti digimajanduse teerajajaks ning üheks maailma kõige arenenumaks digitaalühiskonnaks. On muljetavaldav, et Eestis saab ettevõtte luua vähem kui 20 minutiga, tuludeklaratsiooni esitada 3 minutiga ja läbi e-residentsuse on tagatud täielik ligipääs Eesti avalikele e-teenustele, meil on olemas toimiv x-tee lahendus, usaldusväärsed autentimise vahendid (mobiil-ID, smart-ID, ID-kaart), e-arvete kasutamise võimalused jne. 

Kuid palju ettevõtete aega ja raha kulub nö tühitööle, st käsitsi aruannete, saatelehtede täitmisele, pdf-arvelt, ostutšekilt info ümber trükkimisele või muudele haldus- või tugitegevustele. Nendeks tugitegevusteks tuleb palgata tööjõudu ja vähem jääb aega oma põhitegevustele keskendumiseks. 

Äriajamine võiks tulevikus olla aga osa e-ökosüsteemist, kus ettevõtjad ei pea tegelema paberimajanduse ja käsitsi info sisestamise ja esitamisega riigile. Sedasorti ökosüsteemi keskmes oleks andmete ja andmekogumite liikumine reaalajas erinevate infosüsteemide, organisatsioonide, sektorite ja isegi riikide vahel digitaalses, struktureeritud ja standardiseeritud vormis, mida oleme Soome eeskujul hakanud nimetama reaalajamajanduseks (real-time economy, RTE).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja TalTech on algatanud projekti reaalajamajanduse idee rakendusvõimaluste välja selgitamiseks ja käesolev küsitlus on osa sellest laiemast uuringust. Iga ettevõtja arvamus on oluline, et kujundada riigi tasandil lahendusi, mis tegelikult ettevõtete vajadustele vastaksid.

Küsimustikule vastamiseks kulub 15 minutit. Küsitlus on anonüümne. Küsimustikule oleks kõige sobivam vastaja ettevõtte tegevjuht, finantsjuht või pearaamatupidaja. Küsitlus on avatud 16.04-4.05.2019. Lisainfo saamiseks pöörduge palun Külli Kraner’i poole (kulli.kraner@mkm.ee).

Question Title

* 1. Palun valige ettevõtte tegevusala:

Question Title

* 2. Palun valige ettevõtte töötajate arv:

Question Title

* 3. Palun valige ettevõtte asukoht

Question Title

* 4. Palun valige ettevõtte turg:

Question Title

* 5. Palun valige ettevõtte enamuse kuuluvus:

Question Title

* 6. Mis on teie ametikoht:

Question Title

* 7. Kas olete varem kuulnud reaalajamajanduse (real-time economy, RTE) kontseptsioonist? Reaalajamajanduse all mõistetakse majandustehingutega seotud andmete liikumist reaalajas otse erinevate organisatsioonide ja infosüsteemide vahel digitaalses, struktureeritud ja standardiseeritud vormis.

Question Title

* 8. Linnutage palun need mõisted, mis on teie arvates reaalajamajanduse osad:

Question Title

* 9. Märkige palun kuni viis kõige olulisemat kasu, mida seostate andmete reaalajas liikumisega otse infosüsteemide vahel:

Question Title

* 10. Mis on teie hinnangul suurimateks takistusteks reaalajamajandusele üleminekul?

Question Title

* 11. Kas teie ettevõtte infosüsteemid on valmis masintöödeldavate algdokumentide vastuvõtmiseks?

Question Title

* 12. Milliseid riske näete ettevõtetele reaalajamajandusega kaasnevat?

Question Title

* 13. Kui suur osa teie ettevõtte tööajast kulub teie hinnangul käsitsi tehtavatele tugitegevustele (pdf-arvete menetlemine, andmete käsitsi sisestamine ja ümbertrükkimine, aruannete koostamine käsitsi jms)?

0 Väga väike 7 Väga suur
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 14. Kas teie ettevõte kasutab e-arveid (standardne masinloetav arve, mis saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise, et vältida arve maksmiseks andmete käsitsi sisestamist, pdf-arve ei ole e-arve)?

Question Title

* 15. Millist kasu näete e-arvete kasutamisest oma ettevõttele?

Question Title

* 16. Kas pooldate seisukohta, et e-arved peaksid olema Eesti ettevõtete vahelises suhtluses kohustuslikud?

Question Title

* 17. Kas pooldate seisukohta, et e-kviitungid (digitaalne ostutšekk, mis on arhiveeritud ja kättesaadav elektroonilisel kujul pilvepõhises keskkonnas) peaksid Eestis olema kohustuslikud?

Question Title

* 18. Kas peate võimalikuks tulevikus majandusaasta aruande esitamist automaatselt ja reaalajas?

Question Title

* 19. Kas teile on vastuvõetav mõte, et teie firma andmed liiguvad teie loal automaatselt ja reaalajas Maksu- ja Tolliametile?

Question Title

* 20. Kas peate tehniliselt võimalikuks oma firma seni käsitsi esitatavate andmete automaatset ja reaalajas liikumist Statistikaametile?

Question Title

* 21. Kas teile on oluline, et pärast igat majandustehingut oleks see kohe teie ettevõtte raamatupidamises automaatselt kajastatud?

0 Ei ole oluline 7 Väga oluline
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 22. Kas teile on oluline, et teate igal ajahetkel, milline on teie ettevõtte finantsseisund ja kasum?

0 Ei ole oluline 7 Väga oluline
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 23. Kas teile on oluline, et teie ettevõtte maksu- ja statistikaaruanded on AUTOMAATSELT koostatud ja esitatud?

0 Ei ole oluline 7 Väga oluline
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 24. Kas teile on oluline, et teie ettevõtte majandustehingutega seotud alg- ja muud dokumendid on digitaalselt alati kättesaadavad konkreetse majandustehingu lisainfona?

0 Ei ole oluline 7 Väga oluline
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Kas teile on oluline, et saate oma hanked algatada ühtsest hankekeskkonnast, mitte iga tarnija eraldi keskkonnast?

0 Ei ole oluline 7 Väga oluline
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 26. Kui teil tekkis seoses reaalajamajandusega mõtteid või kommentaare, siis need on meile väga olulised. Palun lisage need siia:

Question Title

* 27. Soovin edaspidi olla kursis reaalajamajanduse arengutega. Palun lisage e-mail, kuhu saame infot saata:

Suur tänu!

Lisainfo saamiseks või küsimuste tekkimise korral pöörduge palun Külli Kraner’i poole (kulli.kraner@mkm.ee)

0 of 27 answered
 

T