Labdien! Aicinām Jūs aizpildīt aptauju par individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu!

Aptauja par IAL lietošanu paredzēta Jūsu zināšanu pašpārbaudei! Pēc atbilžu iesniegšanas Jums būs iespēja apskatīt pareizās atbildes! Aptauja ir anonīma! Paldies katram, kurš piedalās!
Page1 / 2
 
50% of survey complete.

T