Question Title

* 1. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy dotyczącej praw człowieka?

Question Title

* 2. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy dotyczącej zjawiska dyskryminacji?

Question Title

* 3. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy dotyczącej kwestii uchodźstwa?

Question Title

* 4. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy dotyczącej zagadnienia mowy nienawiści?

Question Title

* 5. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy odnośnie praw reprodukcyjnych i mniejszości seksualnych?

Question Title

* 6. Jak ocenia Pan/Pani poziom swojej wiedzy dotyczącej współczesnego stosowania tortur?

Question Title

* 7. Jakie potrzeby ma Pan/Pani wobec przeprowadzenia warsztatów?

Question Title

* 8. Jakie oczekiwania posiada Pan/Pani względem warsztatów?

Question Title

* 9. Do jakich celów wykorzysta Pan/Pani nabyte umiejętności i wiedzę podczas warsztatów?

0 of 9 answered
 

T