Screen Reader Mode Icon
Chúng tôi, Bộ Môi Sinh, muốn hiểu mọi mối lo ngại của quý vị về độ trong và sạch của không khí quý vị hít thở tại cộng đồng của quý vị. Sự tham gia của quý vị vào cuộc khảo sát này là tự nguyện và chúng tôi không yêu cầu câu trả lời nhận dạng cá nhân quý vị. Cuộc khảo sát sẽ mất 3-5 phút để hoàn thành. 

Question Title

* 1. Quý vị quan tâm nhất đến nguồn ô nhiễm không khí nào sau đây trong cộng đồng của quý vị? (Xin đánh dấu tối đa 3 ô.)

Question Title

* 2. Làm thế nào quý vị biết về những lo ngại về ô nhiễm không khí này? (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.)

Question Title

* 3. Quý vị có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào dưới đây không? (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.)

Question Title

* 4. Nếu quý vị không có quyền truy cập, quý vị có muốn biết bất kỳ thông tin nào dưới đây không? (Vui lòng đánh dấu tất cả những gì áp dụng.)

Question Title

* 5. 5. Quý vị muốn nhận thông tin về chất lượng không khí bằng cách nào? (Vui lòng đánh dấu tối đa 3 lựa chọn.)

Question Title

* 6. Quý vị còn muốn chúng tôi biết thêm điều gì nữa không?

Question Title

* 7. zip code của quý vị là số mấy?

0 của 7 đã được trả lời
 

T