Lapsevanema rahuloluküsitlus 2019

Lugupeetud lapsevanem,

Palume Teil osaleda Võimlemisklubi Piruett Võimlemiskooli lapsevanema rahulolu-uuringus. Täites järgneva küsimustiku, aitate meid edasise tegevuse planeerimisel ja võimalike kitsaskohtade lahendamisel.

* TÄRNIKESEGA märgitud küsimustele palume kindlasti vastata

Question Title

* 1. Kuidas hindate lapse ja treeneri vahelisi suhteid?

Question Title

* 2. Kuidas olete rahul treeneri tööga (treeningute läbiviimine, suhtlus lapsevanematega)?

Question Title

* 3. Kas trennis märgatakse lapse saavutusi? Nt. kiidetakse, tunnustatakse jne.

Question Title

* 4. Kas lapsevanemani jõuab vajalik info trennide, esinemiste, laagrite jne osas?

Question Title

* 5. Treeningute ja Pirueti üldinfo saan

Question Title

* 6. Kuidas olete rahul treeningpaikadega? Treeningpaiga puhtus, temperatuur, riietumisvõimalused jne.

Question Title

* 7. Mida soovitaksite muuta lapse treeningsaalis? NB! Palun märkida lahtrisse ka treeningpaik.

Question Title

* 8. Kas Teie laps osaleb meeleldi Pirueti suve- või linnalaagrites?

Question Title

* 9. Valisin oma lapsele just Pirueti trennid, sest...

Question Title

* 10. Kas uudiseid ja sündmusi kajastatakse piisavalt kodulehel/Facebooki lehel?

T