Български център за нестопанско право организира двудневно обучение за набиране на средства от НПО. Обучението е насочено към изграждането на умения и знания за стратегическите подходи в набирането на дарения от индивидуални и корпоративни дарители. Основната цел на обучението е да насърчи участниците да развият стратегии за набиране на дарения.

  • Срок за кандидатстване: 23 март 2018 г.;
  • Обявяване на одобрените за участие кандидати: 02 април 2018 г.;
  • Провеждане на обучението: 17-18 април 2018 г., гр. София.
За въпроси и при нужда от допълнителна информация относно обучението можете да ни пишете на email: info@bcnl.org или да се обадите на тел: 02/ 981 66 17.

* 1. Данни за организацията

* 2. Данни за участника

* 3. Какви са целите на Вашата организация?

* 4. Организирала ли е Вашата организация инициативи за набиране на средства? 
(Mоля посочете до 2 примера от последните 2 години)

* 6. Какъв процент от приходите ви за 2017 г. са от дарения:

* 7. Участвали ли сте в семинар и/или обучение по теми, свързани с набирането на средства?
(Моля, посочете година, тема на обучението, организатор и място на провеждане.)

T