Question Title

1. Pa un o'n gwasanaethau wnaethoch chi ei ddefnyddio?
Which one of our services did you use?

Question Title

2. Beth oedd enw'r swyddog a ddeliodd â'ch ymholiad? / What was the name of the officer who dealt with your query?

T