Przyjmując to zaproszenie, oświadcza Pani/Pan, że udział w eBooks Forum Poland, bycie ugoszczonym i spożycie posiłków (1) jest dopuszczalne według obowiązujących Panią/Pana przepisów dotyczących konfliktów interesów oraz nie jest objęte zasadami oraz polityką wynagrodzenia Pani/Pana pracodawcy lub instytucji, a także (2) że nie wpłynie na Pani/Pana rekomendacje oraz podejmowane decyzje w imieniu Pani/Pana pracodawcy lub instytucji na korzyść firmy Elsevier. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytać Reed Elsevier Code of Ethics and Business Conduct

* 1. Tytuł

* 2. Imię

* 3. Nazwisko

* 4. Adres e-mail

* 5. Numer telefonu

* 6. Instytucja

* 7. Proszę wybrać z poniższej listy tytuł, który w najlepszym stopniu odpowiada Pani/Pana aktualnej roli:

T