Chestionarul de mai jos se referă la observațiile dumneavoastră personale în comunitatea în care trăiți şi la ideile dumneavoastră de acţiune pentru viitor. Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate cu confidențialitate. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate pe diasporaprogresista.eu în perioada vacanței de Crăciun.

Vă rugăm să răspundeți la cele 12 întrebări şi să distribuiți acest articol şi altor prieteni şi cunoștințe de-ale dumneavoastră. Vă mulţumim!

* 1. Din ce ţară completați acest chestionar?

* 2. Categoria de vârstă

* 4. Există asociaţii româneşti active în zona dumneavoastră?  (precizați numele asociaţiilor şi linkurile către website-urile acestora sau către paginile lor de Facebook)

* 5. Ce probleme sau nevoi sunt în zona dvs. care ar putea fi rezolvate cu ajutorul unor asociaţii locale individuale?

* 6. Ce probleme sau nevoi sunt în zona dvs. care ar putea fi rezolvate cu ajutorul cooperării dintre asociațiile locale şi ambasada/consulat/alte autorități?

* 7. Ce probleme sau nevoi există în zona dumneavoastră, care ar putea fi rezolvate prin implicarea voluntară a cetățenilor?

* 8. Ce probleme sau nevoi ale diasporei credeţi că ar putea fi rezolvate prin cooperarea unor asociaţii româneşti din mai multe ţări?

* 9. Ce probleme sau nevoi credeţi că există în România, care ar putea fi rezolvate cu ajutorul Diasporei? În ce mod credeţi că ar putea ajuta diaspora? Descrieți o idee de proiect

* 10. Pe ce teme ați dori să fie dezbateri în diaspora, în anul 2016?

* 11. Ați dori să primiți stiri lunare de la DP-ROSA, începând din ianuarie 2016?

* 12. Alte observații / idei

Vă mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră! Ideile dumneavoastră vor fi integrate în Agenda 2016. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate pe siteul diasporaprogresista.eu la sfârșitul lui decembrie 2015.

T