Chestionarul de mai jos se referă la observațiile dumneavoastră personale în comunitatea în care trăiți şi la ideile dumneavoastră de acţiune pentru viitor. Răspunsurile dumneavoastră vor fi tratate cu confidențialitate. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate pe diasporaprogresista.eu în perioada vacanței de Crăciun.

Vă rugăm să răspundeți la cele 12 întrebări şi să distribuiți acest articol şi altor prieteni şi cunoștințe de-ale dumneavoastră. Vă mulţumim!

Question Title

* 1. Din ce ţară completați acest chestionar?

Question Title

* 2. Categoria de vârstă

Question Title

* 4. Există asociaţii româneşti active în zona dumneavoastră?  (precizați numele asociaţiilor şi linkurile către website-urile acestora sau către paginile lor de Facebook)

Question Title

* 5. Ce probleme sau nevoi sunt în zona dvs. care ar putea fi rezolvate cu ajutorul unor asociaţii locale individuale?

Question Title

* 6. Ce probleme sau nevoi sunt în zona dvs. care ar putea fi rezolvate cu ajutorul cooperării dintre asociațiile locale şi ambasada/consulat/alte autorități?

Question Title

* 7. Ce probleme sau nevoi există în zona dumneavoastră, care ar putea fi rezolvate prin implicarea voluntară a cetățenilor?

Question Title

* 8. Ce probleme sau nevoi ale diasporei credeţi că ar putea fi rezolvate prin cooperarea unor asociaţii româneşti din mai multe ţări?

Question Title

* 9. Ce probleme sau nevoi credeţi că există în România, care ar putea fi rezolvate cu ajutorul Diasporei? În ce mod credeţi că ar putea ajuta diaspora? Descrieți o idee de proiect

Question Title

* 10. Pe ce teme ați dori să fie dezbateri în diaspora, în anul 2016?

Question Title

* 11. Ați dori să primiți stiri lunare de la DP-ROSA, începând din ianuarie 2016?

Question Title

* 12. Alte observații / idei

Vă mulţumim pentru răspunsurile dumneavoastră! Ideile dumneavoastră vor fi integrate în Agenda 2016. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate pe siteul diasporaprogresista.eu la sfârșitul lui decembrie 2015.

T