* 1. Kön:

* 2. Ålder

* 3. Har du barn:

* 4. Hur ofta spelar du Tv-spel eller Datorspel

* 5. Vilka slags spel föredrar du?

* 6. Hur ofta upplever du kvinnliga karaktärer som presenteras på ett sätt som är sexistiskt/objektifierande i spel?

* 7. Hur ofta upplever du manliga karaktärer som presenteras på ett sätt som är sexistiskt/objektifierande i spel?

* 8. Hur stort problem upplever du att sexism/objektifiering är i spelvärlden?

* 9. Hur ställer du dig till följande påståenden?

  1 (Håller inte alls med) 2 3 4 5 (Håller helt med) Vet ej/Ingen åsikt
Sexismen i vissa spel avskräcker nya spelare
Klagomål om sexism är ofta överdrivna
Jag oroar mig för att sexism i spel ger en dålig bild av spelvärlden
Sexism i spel riskerar att påverka barn och unga negativt
Goodgame ska arbetar för att göra något åt sexism i spel

* 10. Fyll i ditt namn och e-postadress för chansen att vinna en Biobiljett! (Frivilligt)

T