1. Default Section

Question Title

* 1. Tick the appropriate box/Cur tic sa bhosca cuí.

Question Title

* 2. Tick the appropriate box to show the age of the students using the resources. / Cuir tic sa bhosca cuí lena léiriú aois na mac léinn a bhaineann úsáid as na hacmhainní.

Question Title

* 3. Tick the box beside the English PDF(s) you accessed/Cuir tic sa bhosca in aice le haon PDF Béarla a d’úsáid tú.

Question Title

* 4. Tick the box beside the Irish PDF(s) you accessed/Cuir tic sa bhosca in aice le haon PDF Gaeilge a d’úsáid tú.

Question Title

* 5. Evaluate the content in the resources on a scale of 1 to 5/Déan measúnú ar an ábhar sna hachmhainí ar scála de 1 – 5

Question Title

* 6. Evaluate the format or presentation of the resources (structure, graphics etc.) on a scale of 1 to 5/Déan measúnú ar an bhformáid nó 'cur i láthair' na n-acmhainní (an struchtúr, na grafaicí srl.) ar scála de 1 – 5

Question Title

* 7. Evaluate the accessibility of the resources (ability to access or download etc.) on a scale of 1 to 5/Déan measúnú ar inrochtaineacht na hacmhainní (so-rochtaineacht, íoslódáil srl.) ar scála de 1 – 5:

Question Title

* 8. What other educational websites do you use?
Cén láithreáin ghréasáin oideachais eile a úsáideann tú?

Question Title

* 9. Where did you hear about these resources? / Cár chuala tú faoi na hacmhainní sin?

Question Title

* 10. Thank you for your time. Do you have any other comments or suggestions? / Go raibh maith agat. Aon tuairimí eile nó móltaí a thabhairt?

T