Motiv till att utföra din aktivitet

Nedan ser du möjliga motiv för dig att gå till ditt arbete. I svarsalternativen kan du ange hur bra detta motiv stämmer in på dig, från stämmer inte alls till stämmer mycket bra. Du väljer det alternativ som passar dig bäst.

Question Title

* 1. Mailadress?

Question Title

* 2. Vilken gång i ordningen gör du denna enkät?

Question Title

* 3. Jag gick till mitt arbete denna vecka...

  Stämmer Inte alls Stämmer lite grann Stämmer måttligt Stämmer mestadels Stämmer mycket bra
För att det är en del av vem jag är
Men jag vet inte riktigt varför längre
För att jag tycker om det
För att göra andra personer nöjda
För att det jag gör i arbetet är ett uttryck för den jag är
För att det är ett bra sätt att lära mig saker jag kan ha nytta av i mitt liv
För att jag skulle få skuldkänslor om jag inte gjorde det
Men jag ifrågasätter varför jag fortsätter
För att den lär mig att vara självdisciplinerad
För att jag gillar det
För att fördelarna (ej ekonomiska) mitt arbete ger mig är viktiga
För att jag känner mig skyldig att göra det
För att jag trivs med det
Men jag ifrågasätter varför jag utsätter mig för detta
För att få uppskattning av andra
För att jag skulle känna mig misslyckad om jag inte gjorde det
För att den tillåter mig att leva på ett sätt som stämmer överens med mina värderingar
För att få lön eller andra ersättningar
För att jag uppskattar fördelarna (ej ekonomiska) med att gå till mitt arbete
För att få bekräftelse av andra
För att jag skulle skämmas om jag inte gjorde det
För att det är en möjlighet att vara den jag är
För att det är kul
Men jag undrar vad det är för mening med det

Question Title

* 4. Skatta din upplevda psykiska hälsa under den vecka som gått.

Question Title

* 5. Frivillig kommentar

Question Title

* 6. Hur bra tycker du att du presterat i ditt arbete under den vecka som gått?

Question Title

* 7. Frivillig kommentar

Question Title

* 8. Övriga kommentarer:

Question Title

* 10. Man/ Kvinna

T