In wat voor organisatie werk jij? De relatie tussen organisatiecultuur en diversiteit.

 
50% of survey complete.
In een organisatiecultuur waarin ruimte bieden de hoofdstijl is, gaat het creëren van ruimte voor medewerkers met een diversiteit aan achtergronden, stijlen, culturele herkomst, geslacht en voorkeuren gemakkelijker dan in organisaties waarin strak is voorgeschreven hoe er gewerkt moet worden. Hoe is het met jouw organisatie gesteld?

Question Title

* 1. In mijn organisatie wordt een ruim bereik van werkstijlen en werkgedrag als juist goed of gepast gezien.

Question Title

* 2. In mijn organisatie bepaalt een smalle en afgebakende visie op wat juist en goed gedrag is de speelruimte die medewerkers hebben.

Question Title

* 3. In mijn organisatie stellen mensen hun beoordeling van zaken uit totdat ze deze helder hebben en dan in staat zijn inhoudelijk te reageren.

Question Title

* 4. In mijn organisatie hebben mensen een voorkeur voor beoordelend en veroordelend gedrag en hebben snel kritiek.

Question Title

* 5. In mijn organisatie is het nemen van een gecalculeerd risico geaccepteerd en wordt zelfs aangemoedigd, want mislukken is een kans om te leren.

Question Title

* 6. In mijn organisatie is risicomijdend gedrag en afkeer van risico's de heersende norm

Question Title

* 7. In mijn organisatie ontvangen positieve afwijkingen van de heersende prestatienormen evenveel of meer aandacht van het management dan negatieve afwijkingen daarvan.

Question Title

* 8. In mijn organisatie heerst een algemene intolerantie voor fouten maken; het management reageert daar meer op dan dat het positieve bijdragen herkent en erkent.

Question Title

* 9. In mijn organisatie kan ik binnen de kaders van integriteit, veiligheid en ethiek zelf grote ruimte nemen om mijn eigen benaderingen tot het werk te creëren.

Question Title

* 10. In mijn organisatie bepaalt het management tot in details hoe ik mijn werk methodisch en tactisch moet doen.

T