Question Title

* 1. 1. “ЭМНЭЛЭГ” гэж сонсоход танд хамгийн түрүүнд ямар эмнэлгийн нэр санаанд орж байна вэ?

Question Title

* 2. Яагаад?

Question Title

* 3. Таны эхний хэлсэн нэрнээс өөр эмнэлгийн нэр таны санаанд бууж байна уу? Хэрэв тийм бол бичнэ үү.

Question Title

* 4. Та нэг эмнэлэгт олон дахин үйлчлүүлдэг бол тухайн эмнэлгээс ямар урамшуулал авахыг хүсэж байна вэ?

Question Title

* 5. Эмнэлгүүд ямар байвал танд тав тухтай байх вэ?

Question Title

* 6. Хүйс

Question Title

* 7. Насны бүлэг

0 of 7 answered
 

T