Gwerthuso Rhaglen CânSing

Mae ContinYou Cymru wedi comisiynu’r Uned Pobl a Gwaith, elusen annibynnol, i werthuso Rhaglen CânSing. Mae’r holiadur hwn yn hanfodol wrth fynd ati i asesu effaith Rhaglen CânSing yn yr ysgolion peilot. Fel ysgol sy’n cymryd rhan yn y rhaglen beilot hon, gwnaed ymrwymiad i fod yn rhan o’r gwaith gwerthuso a byddem yn gwerthfawrogi eich help yn fawr iawn.

Bydd eich sylwadau yn cael eu defnyddio wrth lunio’r gwerthusiad a byddant yn cael eu cadw’n gwbl gyfrinachol.

Holiadur byr yw hwn na ddylai gymryd mwy na 10 munud o’ch amser i’w lenwi. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am yr holiadur hwn neu am sut i’w lenwi, mae croeso i chi gysylltu â Rhodri Bowen ar 01873-850-975 neu admin@peopleandworkunit.org.uk

Diolch am eich amser a’ch cefnogaeth

Question Title

* 2. Beth yw eich rol?

Question Title

* 3. Y math o ysgol yr ydych yn gweithio ynddi neu gyda hi? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

Question Title

* 4. Cyfrwng iaith yr ysgol yr ydych yn gweithio ynddi neu gyda hi? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

Question Title

* 5. Pa fath o gymorth a ddarparwyd yn y clwstwr gan yr Animateur CânSing? (ticiwch fwy nag un blwch os yw’n berthnasol)

T