1. NOORTEINFO TEENUSTE KASUTAJAD

Tere!

Küsimustik on suunatud noortele vanuses 15 kuni 29 eluaastat. Küsimustiku abil selgitame välja Sinu infotarbimise harjumused ja vajadused ning soovime teada, kas oled kasutanud noorteinfo teenuseid, mille läbi toetatakse noori teadlike otsuste tegemisel.  Soovime teada, mida arvad läbi noorteinfo teenuste pakutavast infost, abist ja toest oma elu puudutavate otsuste ning valikute langetamisel.

Küsimustiku abil uurime Sinu infokäitumist, see väljendab seda millist infot sa tavaliselt otsid, milliseid allikaid kasutad, millist info esitamise viisi eelistad ja kui hästi pääsed infoallikatele ligi. Küsimustiku abil soovime mõista noorte infokäitumist ja tarbimisharjumusi, et tõsta ning arendada noorteinfo teenuste kvaliteeti.

Sinu vastused kogutakse vabatahtlikkuse alusel ja on konfidentsiaalsed. Küsimustikku sisestatud vastuseid ei käsitleta individuaalselt. Kõikide küsimustikule vastajate vastused koondatakse kokku ja analüüsitakse üheskoos. Tulemusi kasutatakse noorteinfo teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Küsimustikule vastamine võtab aega umbes 15 minutit.

Küsimuste korral võta palun ühendust Eesti Noorsootöö Keskusega (entk@entk.ee) või kirjuta küsimustiku koostaja meeskonnale: survey@eryica.org.

Täname Sind panuse eest vastamisel!

Projekti Future Youth Information Toolbox meeskond

* 1. KAS OLED KASUTANUD NOORTEINFO TEENUSEID, st noortele suunatud/mõeldud infot teadlike otsuste tegemisel (näiteks suunatult läbi noortekeskuse, noorteorganisatsiooni, internetist leitava teabe, noorteinfot jagava sotsiaalmeedia kanali või veebilehe kaudu, jne)?

T