Σας ευχαριστούμε που εξετάσατε τον online εκπαιδευτικό οδηγό που αναπτύχθηκε από το Πρόγραμμα INVEST. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη οικονομική διαχείριση. 
Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτό το σύντομο ερωτηματολόγιο για να μας βοηθήσετε να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε αυτό τον online εκπαιδευτικό οδηγό.

Question Title

* 1. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τη χώρα προέλευσής σας:

Question Title

* 2. Είχατε την ευκαιρία να περάσετε από όλες τις ενότητες του οδηγού;

Question Title

* 3. Εάν όχι, ποια ενότητα (ες) επιλέξατε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας;

Question Title

* 4. Εντός της ενότητας (ων) που παρακολουθήσατε, πόσο χρήσιμες και κατάλληλες τις βρήκατε για την στήριξή σας στην οικονομική διαχείριση της επιχείρησής σας; (1= Καθόλου, 2= Επαρκώς, 3= Μέτρια, 4= Πολύ)

  Καθόλου Επαρκώς Μέτρια Πολύ
Εισαγωγή στη χρηματοδότηση
Λογιστική
Αποταμιεύσεις
Επένδυση

Question Title

* 5. Πιστεύετε ότι το υλικό είναι κατάλληλο για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας στην οικονομική διαχείριση;

Question Title

* 6. Εάν όχι, τι θα συνιστούσατε να προσθέσουμε/αναπτύξουμε στα περιεχόμενα;

Question Title

* 7. Παρακαλούμε βαθμολογήστε σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4 (1= Καθόλου, 2= Επαρκώς, 3= Μέτρια, 4= Πολύ) πώς βρίσκετε το εκπαιδευτικό υλικό από την άποψη του να είναι:

  Καθόλου Επαρκώς Μέτρια Πολύ
Περιεκτικό
Χρήσιμο
Κατανοητό

Question Title

* 8. . Ποιο είδος υλικού ή εργαλεία βρήκατε πιο χρήσιμα;

Question Title

* 9. Παρακαλούμε βαθμολογήστε σε μια κλίμακα 1 – 4 (1= Καθόλου, 2= Επαρκώς, 3= Μέτρια, 4= Πολύ) πώς βρίσκετε την πλατφόρμα εκπαίδευσης:

  Καθόλου Επαρκώς Μέτρια Πολύ
Εύκολη πλοήγηση
Φιλικό προς το χρήστη
Ελκυστικό

Question Title

* 10. Θα συνιστούσατε την πλατφόρμα σε έναν φίλο/συνάδελφο που εργάζεται στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και αναζητά βοήθεια για τη βελτίωση της προσωπικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας;

Question Title

* 11. Εάν όχι, γιατί;

Question Title

* 12. Θα θέλατε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον οδηγό INVEST στο μέλλον;

Question Title

* 13. Address

Σας ευχαριστούμε για την υπομονή και τη συνεργασία σας.
Σύμπραξη INVEST.

T