Ovaj anketni upitnik razvijen je u okviru projekta izrade Plana upravljanja otpadom na području grada Visoko za period 2022. – 2027. godina a sa ciljem osiguravanja maksimalno participativnog procesa izrade ovog važnog strateškog dokumenta - dugoročnog plana djelovanja na polju upravljanja otpadom u okvirima razvoja grada.
 
Anketni upitnik ima 18 pitanja i za njegovo ispunjavanje potrebno je oko 5 minuta!
 
Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni odgovori bit će predmet stručne analize nivoa svijesti građana, te prepoznavanja prioritetnih problema o ovom pitanju na prostoru grada Visoko, koji će biti polazna točka izrade konkretnih aktivnosti i mjera plana upravljanja otpadom.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu! Veoma cijenimo Vašu percepciju i mišljenje!

T