Ankieta

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

Szanowni Państwo!
 
Zapraszamy do udziału w badaniu poświęconemu zagadnieniom związanym z pielęgnowaniem i podtrzymaniem polskości wśród Polonii w USA. Fundacja Dobra Polska Szkoła w Nowym Jorku i Fundacja Think! z Warszawy wspólnie z Radą Języka Polskiego przy Polskiej Akademii Nauk (PAN) przygotowały ankietę, której wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut.  Projekt "Polish Your Polish" jest wspierany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyniki ankiety są bardzo ważne dla działań podejmowanych przez wyżej wymienione organizacje i zostaną przedstawione pod koniec 2016 r.
Szkoły, w których zostanie wypełnionych co najmniej 50 ankiet, otrzymają tablice demonstracyjne do nauki języka polskiego, geografii i historii Polski, a także wyniki raportu na temat stanu języka polskiego.
 
Ankieta jest anonimowa i kierowana do jednej osoby z rodziny.

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Wiek

Question Title

* 3. Wykształcenie

Question Title

* 4. Miejsce zamieszkania

Question Title

* 5. Dochód roczny na rodzinę w US Dollar

Question Title

* 6. Jak długo mieszkasz w USA?

Question Title

* 7. Czy rozważasz możliwość powrotu do Polski?

Question Title

* 8. Ile masz dzieci?

Question Title

* 9. W jakim wieku jest Twoje dziecko/są Twoje dzieci?

Question Title

* 10. Gdzie dziecko sie urodzilo/dzieci sie urodzily?

Question Title

* 12. Jak oceniasz swoją znajomość języka polskiego?

  Bardzo dobrze Dobrze Z małymi problemami Słabo
Rozumiem
Mówię
Czytam
Piszę

Question Title

* 13. Jak ważna jest dla Ciebie znajomość polskiego dziecka/dzieci? Posługując się następującą skalą,wybierz poniżej

  bardzo ważne ważne w zasadzie nieważne nieważne
mówienie
rozumienie ze słuchu
czytanie
pisanie

Question Title

* 14. W jakim języku mówisz do dziecka/dzieci?

Question Title

* 16. W jakim języku rozmawiasz ze swoim partnerem/partnerką?

Question Title

* 17. W jakim języku twój partner/partnerka mówi do dziecka/dzieci?

Question Title

* 18. Czy zdarza Ci się mieszać różne języki, gdy rozmawiasz z dzieckiem/dziećmi?

Question Title

* 19. Jeśli mieszają Ci się języki podczas rozmowy z dzieckiem/dziećmi, to jak często?

Question Title

* 20. Jeśli mieszają Ci się języki podczas rozmowy z dzieckiem/dziećmi, to gdzie najczęściej?

Question Title

* 21. W jakim języku rozmawiają Twoje dzieci między sobą?

Question Title

* 22. W jakim języku rozmawia Twoje dziecko/rozmawiają Twoje dzieci z innymi dziećmi z rodzin polonijnych?

Question Title

* 23. Czy Twoje dziecko/dzieci uczęszcza/ją do polskiej sobotniej szkoły?

Question Title

* 24. Czy Twoje dziecko/dzieci utrzymuje/utrzymują kontakty z rówieśnikami z polskiej sobotniej szkoły?

Question Title

* 25. Jeśli tak, to jakiego typu są to kontakty?

Question Title

* 26. Czy te kontakty są w języku polskim?

Question Title

* 27. Czy Twoje dziecko/dzieci utrzymują kontakty z rówieśnikami w Polsce?

Question Title

* 28. Jeśli tak, to jakiego typu są to kontakty?

Question Title

* 29. Czy czytasz dziecku/dzieciom polskie książki?

Question Title

* 30. Jeśli tak, to jak często?

Question Title

* 31. Skąd masz polskie książki?

Question Title

* 32. Czy zabierasz dziecko/dzieci na przedstawienia z polskimi aktorami?

Question Title

* 33. Czy oglądasz z dzieckiem/dziećmi polskie filmy?

Question Title

* 34. Jeśli tak, to jak często?

Question Title

* 35. Jeśli oglądasz polskie filmy, to z jakiego źródła korzystasz najczęściej?

Question Title

* 36. Wymień ulubione filmy Twojej rodziny

Question Title

* 37. Czy Twoje dziecko/dzieci czyta/czytają książki i czasopisma w języku polskim?

  Tak Nie
Dziecko 1
Dziecko 2
Dziecko 3
Dziecko 4

Question Title

* 38. Jeżeli tak, to jak często?

  Bardzo często Często Rzadko Bardzo rzadko
Dziecko 1
Dziecko 2
Dziecko 3
Dziecko 4

Question Title

* 39. Co Twoje dziecko/dzieci czytają? Wymień tytuły.

Question Title

* 40. Czy Twoje dziecko/dzieci korzysta/korzystają z polskich stron internetowych?

Question Title

* 41. Jeśli korzystają, to z jakich?

Question Title

* 42. Czy Twoje dziecko/dzieci 'funkcjonują' na portalach społecznościowych? Jeśli tak, to w jakim języku?

  W polskim W angielskim Nie wiem
Dziecko 1
Dziecko 2
Dziecko 3
Dziecko 4

Question Title

* 43. Czy twoje dziecko/dzieci gra/grają w gry komputerowe? Jeśli tak, to w jakim języku?

  W polskim W angielskim Nie wiem
Dziecko 1
Dziecko 2
Dziecko 3
Dziecko 4

Question Title

* 44. Jeśli grają, to w jakie gry? Wymień, jeśli znasz, przykładowe tytuły,

Question Title

* 45. Czy wymagasz od dziecka/dzieci, żeby pisało/pisały po polsku listy, maile, smsy itp. dor odziny w Polsce?

Question Title

* 46. Jak często Twoje dziecko/dzieci odwiedza/odwiedzają Polskę?

Question Title

* 47. Jaki charakter mają wyjazdy dziecka/dzieci do Polski?

Question Title

* 48. Które z poniższych metod nauki/pielęgnowania znajomości języka polskiego są Twoim zdaniem najlepsze dla Ciebie i Twojego dziecka/dzieci?Można zaznaczyć kilka.

Question Title

* 49. Czy masz możliwości słuchania/oglądania programów dotyczących języka polskiego i poprawności językowej?

Question Title

* 50. Jeśli tak, to czy z tego korzystasz? Jakie to są program? Kto je nadaje? Wymień nazwy tych programów?

Question Title

* 51. Co robisz, żeby podtrzymać Twoją znajomość języka polskiego? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

Question Title

* 52. Czy kultywujesz polskie tradycje, święta i zwyczaje w domu?

Question Title

* 53. Jeśli tak, to jakie i w jaki sposób?

Question Title

* 54. Czy promujesz kulturę polską wśród amerykańskich znajomych i przyjaciół?

Question Title

* 55. Jeśli tak, to w jaki sposób?

Question Title

* 56. Jakiego rodzaju pomoc w podtrzymywaniu kontaktu z Polską i językiem polskim byłaby Tobie i Twojemu dziecku/
Dzieciom najbardziej przydatna?

Question Title

* 57. Jeśli twoje dziecko chodzi do polskiej szkoły, podaj jej nazwę:

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

T