We’re conducting a short survey to help us understand whether professionals who work with young people aged between 11 and 25 consider there to be a need for a quit-smoking project designed specifically for young people in Wales. We welcome your views on this so please complete this survey by 12th July 2015. Thank you.

Rydyn ni’n cynnal arolwg byr i’n helpu i ddeall a yw gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed yn barnu bod angen am wasanaeth rhoi’r gorau i smygu penodol i bobl ifanc yng Nghymru. Rydyn ni’n croesawu eich barn am hyn felly hoffem i chi gwblhau’r arolwg hwn erbyn 12fed Gorffennaf 2015. Diolch yn fawr.

T