Καλώς Ήρθατε!
Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος του προγράμματος «Νέοι του Κόσμου!».

Η ακόλουθη έρευνα αποτελείται από 18 ερωτήσεις και προορίζεται για εκπροσώπους οργανισμών νεολαίας / ομάδων νέων!

Με τον όρο οργανισμοί νεολαίας / ομάδες νέων εννοούμε κάθε οντότητα (νόμιμη ή όχι), η οποία οργανώνει δραστηριότητες με / για τους νέους και βοηθά στη διαμόρφωση των απόψεων και γνώσης τους όπως επίσης και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και της συμπεριφοράς τους.

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, νέοι και νεολαία θεωρούνται άτομα ηλικίας 15 έως 28 ετών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

T