Информация за анкетирания представител на организацията

Моля, отговорете на всеки въпрос, като използвате стандартизираните отговори и/или опишете в свободен текст Вашия отговор в полето по-долу.

Question Title

* 1. Информация за анкетирания представител на организацията

Question Title

* 2. Сфера на дейност на организацията

T