Réamhrá

Fáilte go dtí an comhairliúchán ar Churaclam Teanga na Bunscoile do rang a trí go rang a sé. Tá an ceistneoir bunaithe ar an dréachtsonraíocht is féidir leat a íoslódáil anseo.

Tógann an curaclam seo ar an gcuraclam le haghaidh naíonáin shóisearacha go rang a dó a foilsíodh in 2015. Tá do thuairimí an-tábhachtach mar go gcuirfidh siad bonn eolais faoin gcuraclam deiridh.

Coinneofar an fhaisnéis ar fad a thabharfaidh tú faoi rún daingean agus úsáidfear do chuspóirí comhairliúcháin amháin í. Níl freagraí "cearta" ná "míchearta" i gceist le ceist ar bith.

 Iarrtar ort tic a chur le bosca tar éis na ceiste i bhformhór na gceisteanna. Ba chóir go dtógfadh an ceistneoir thart ar 15 nóiméad le comhlánú.

T