Mae'r gyfres o gymwysterau Ymarfer Gwaith Ieuenctid ar gyfer lefel 2 a lefel 3 yn cael ei hadolygu i sicrhau bod y cymhwyster yn berthnasol i'r sector. Mae'r gyfres o gymwysterau ar gael yng Nghymru a Lloegr ac mae'r Asiantaeth Ieuenctid Genedlaethol ac ETS Cymru yn gweithio gyda'r Sefydliadau/Cyrff Dyfarnu Ymarfer Gwaith Ieuenctid i'w hadolygu a'u cymeradwyo'n broffesiynol ar ran y Cydbwyllgor Negodi. Gallwch ddarllen mwy yma:
Cymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Cyd-Bwyllgor Trafod (JNC1 ) Lefelau 2 a 3 a sut maent yn cyd-fynd â chymwysterau Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid Proffesiynol JNC yng Nghymru: Papur Briffio ETS Cymru Awst 2020
 
Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio at ddibenion yr arolwg hwn yn unig. Sylwch fod y NYA ac ETS Cymru yn trin eich data personol yn unol â Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol.
 
Gofynnwyd i chi gwblhau'r arolwg hwn oherwydd eich bod yn cyflwyno un neu fwy o'r cymwysterau hyn.
 
Mae'r dudalen gyntaf yn gwestiynau amdanoch chi'ch hun a'ch sefydliad.
Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Gwaith Ieuenctid
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid
Tystysgrif Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid
Diploma Lefel 3 mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid
 
Os gwelwch yn dda fyddech chi'n llenwi'r ffurflen erbyn dydd Sul 3 Rhagfyr 2023

Question Title

* 1.  Enw

Question Title

* 2. Sefydliad

Question Title

* 3. Cyfeiriad y sefydliad (gan gynnwys cod post)

Question Title

* 4. A yw'r sefydliad hwn

Question Title

* 5. E-bost

Question Title

* 6. Pa gymwysterau gwaith ieuenctid ydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd? (ticiwch bopeth sy'n berthnasol)

Question Title

* 7. Pa sefydliad neu gorff dyfarnu ydych chi'n ei ddefnyddio (ticiwch bopeth sy'n berthnasol)

Question Title

* 8. Pa ganolfan gyflenwi ydych chi'n gweithio gyda hi?

Question Title

* 9. Ydych chi'n darparu'r cymwysterau Gwaith Ieuenctid gyda'r fframwaith prentisiaethau?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T