1. Παρακαλούμε δώστε τις παρακάτω πληροφορίες:

2. Παραθέστε όλα τα πιστοποιητικά και την επαγγελματική σας κατάρτιση:

3. Πόσο άνετα αισθάνεστε με τη χρήση της τεχνολογίας;

4. Ποιες μορφές σχεδιασμού μαθήματος ή εργαλεία χρησιμοποιείτε αυτό το διάστημα; (Να επισυναφθούν τα δείγματα.)

5. Τι εργαλεία χρησιμοποιείτε για να αξιολογείτε την επίδοση των μαθητών; Τι σας προσφέρουν στην ουσία αυτά τα εργαλεία;

6. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε στην τάξη ώστε να αντιμετωπίσετε τη διαφορετικότητα των μαθητών;

7. Πώς θα χαρακτηρίζατε το στυλ/τρόπο διδασκαλίας σας;

T