1. Default Section

 
Chào mừng bạn đến với Khóa học về Dạy học Dự án của Intel (Intel® Teach Elements Project-Based Approaches). Xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bạn.

* 1. Họ và Tên:

* 2. Bạn là:

* 3. Cấp dạy:

* 4. Bộ môn/chuyên ngành:

* 5. Đơn vị:

* 6. Tỉnh/Thành phố:

* 7. Số điện thoại:

* 8. Email:

Hy vọng bạn sẽ tìm được nhiều điều lý thú, bổ ích từ Khóa học này. Mời bạn bắt đầu Khoá học!

T