* 1. Cén cineál pobail ina bhfuil cónaí ort??

* 2. Cad iad na láidreachtaí atá ag do phobal / do cheantar ar cheart leas a bhaint astu?

* 3. Cad iad na dúshláin atá le sárú ag do phobal / do cheantar, agus a mbeadh cuidiú de dhíth oraibh le dul i ngleic leo?

* 4. Cad iad na gníomhaíochtaí atá ar siúl i do phobal faoi láthair le dul i ngleic leis na dúshláin seo nó le leas a bhaint as na láidreachtaí seo?

* 5. Cad iad na seirbhísí / áiseanna atá de dhíth, dar leat, mar thacaíocht le go mbeidh rath ar do phobal?

* 6. Cad iad na hacmhainní atá ar fáil laistigh de do phobal arbh fhéidir a bheith ina gcuidiú chun
a) dúshláin a shárú nó b) leas a bhaint as láidreachtaí?

* 7. Cad iad na hathruithe is mó a chuirfeadh feabhas ar do phobal?

T