Upitnik za zdravstvene radnike

Ovaj upitnik je namenjen zdravstvenim radnicima koji rade sa osobama sa dijabetesom. Cilj upitnika je da se sazna kakav uticaj ima pandemija koronavirusa na prevenciju i kontrolu dijabetesa i njegovih komplikacija kod ljudi koji žive sa dijabetesom a koji su oboleli od koronavirusa, kao i kod onih koji nisu, i da se identifikuje šta je bilo efikasno, a šta treba poboljšati. Upitnik je u potpunosti anoniman i biće tretiran u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Pomoći će nam u boljem razumevanju potrebne nege osobama sa dijabetesom širom Evrope za vreme pandemije koronavirusa i pružanju preporuka za poboljšanje prevencije dijabetesa i nege, generalno i konkretno u slučaju budućih pandemija.

T