• Deutsch
  • Eesti
  • English
  • Français
  • Italiano (Italia)
  • Português
  • Suomi
  • Svenska
  • Svenska (Finland)
  • Čeština

1. Taustaa

TAVOITE

Eurocarers on Euroopan tason verkosto organisaatioille, jotka toimivat omaishoidon alueella. Eurocarers toteuttaa kyselytutkimuksen kaikille omaishoitajille, jotka vastaavat fyysisesti tai psyykkisesti pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai iäkkäiden henkilöiden hoivasta jossakin Euroopan maassa ja jotka haluavat jakaa kokemuksiaan koronakriisin ajalta.

Tutkimuksen tavoitteena on dokumentoida ja analysoida muun muassa sitä, miten koronaepidemia on vaikuttanut omaishoitajien terveyteen, omaishoitotilanteisiin, tukiverkostoihin, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen, omaishoitajien työmarkkina-asemaan, ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen sekä talouteen. Tavoitteena on lisäksi koota omaishoitajien näkemyksiä ja ehdotuksia siitä, kuinka voimme paremmin tukea omaishoitajia pandemian aikana.

Jos katsot olevasi omaishoitaja ja haluat osallistua tutkimukseen, kiitämme jo etukäteen panoksestasi!

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Voit kuitenkin keskeyttää sähköiseen lomakkeeseen vastaamisen, jolloin lomake tallentaa vastauksesi ja voit palata myöhemmin jatkamaan vastaustasi: Avaa tällöin linkki uudelleen ja päivitä tarvittaessa selain. Näin pääset takaisin kohtaan, jossa lopetit vastaamisen aiemmin. Voit myös selata lomakkeen sivuja taaksepäin ja palata korjaamaan aiempia vastauksiasi aina siihen asti, kunnes olet lähettänyt lomakkeen (painike ”Lähetä” lomakkeen viimeisellä sivulla).

Vastaamalla kyselyyn autat sekä Eurocarersia että Omaishoitajaliittoa ja Suomen omaishoidon verkostoa vaikuttamaan päättäjiin kunnissa, eduskunnassa ja myös EU-elimissä. Vastauksesi auttavat myös kuvaamaan omaishoitajien kokemuksia ja tukevat vaatimuksiamme kehittää ja räätälöidä tukipalveluita omaishoitajien tarpeisiin, mukaan lukien koronaepidemian aiheuttamat tarpeet.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Euroopan laajuisten toimintaohjeiden laatimiseksi siihen, kuinka omaishoitajien selviytymistä tuetaan koronaepidemian eri vaiheissa ja mahdollisesti muissa uusissa pandemioissa. Toimintaohjeet suunnataan päätöksentekijöille, palveluiden tuottajille ja omaishoitajille.

Vastaukset käsitellään nimettöminä, ellet halua muuta.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tutkimuksesta, ole yhteydessä Omaishoitajaliittoon toimisto@omaishoitajat.fi

Pyydämme ystävällisesti täyttämään kyselylomakkeen 28.2.2021 mennessä.

Question Title

* 1. Hyväksyn seuraavat kohdat:

T