• Deutsch
  • Eesti
  • English
  • Français
  • Italiano (Italia)
  • Português
  • Suomi
  • Svenska
  • Svenska (Finland)
  • Čeština

1. Sissejuhatus

EESMÄRGID

Uuring, mida toetab Eurocarers - Euroopa omastehooldajate ühendus, on suunatud kõigile omastehooldajatele, kes abistavad eakaid, hapra tervisega või puudega inimesi kogu Euroopas ja on valmis jagama oma kogemusi seoses COVID-19 kriisiga.

Selle algatuse eesmärk on dokumenteerida ja analüüsida COVID-19 pandeemia mõju omastehooldajate tervisele, hooldusolukorrale, tugivõrgustikele, ligipääsule tervishoiu- ja hooldusteenustele, tööstaatusele, töö ja eraelu tasakaalule ja majanduslikule olukorrale. Samuti on soov koguda omastehooldajate mõtteid ja soovitusi, kuidas paremini toetada omastehooldajaid pandeemia tingimustes.

Kui Sa näed ennast omastehooldajana ja oled valmis uuringus osalema, täname Sind juba ette olulise panuse eest!

Uuringu küsimustele vastamiseks kulub umbes 20 minutit Sinu aega. Samas võimaldab platvorm uuringu täitmise pooleli jätta, kui tunned end väsinuna või ajapuuduses, ning jätkata endale sobival ajal. Selleks, et peatatud uuringu täitmist jätkata, tuleb uuesti avada allpool toodud uuringu veebilink ja sisu värskendada. Nii jõuad uuringu küsimuseni, kus pooleli jäid.

Koos Sinu abiga saavad nii Eurocarers kui ka Eesti omastehoolduse edendajad täiustada oma huvikaitse sõnumeid riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi ja Euroopa institutsioonide suunal. Samuti annab see võimaluse heita valgust omastehooldajate kogemustele ja toetada meid paremate ja Sinu vajadustele vastavate abimeetmete eest võitlemisel.

Uuringu tulemused on vajalikud kogu Euroopas, et välja töötada juhised poliitikakujundajatele, teenuseosutajatele ja omastehooldajatele, kes peavad keerulistes oludes (nt võimalik „teine laine“ ja pandeemiad tulevikus) toime tulema.

Kõik uuringu vastused on anonüümsed, kui Sa ise ei otsusta teisiti.

Kui Sul on küsimusi antud uuringu kohta, siis võta palun ühendust:ivar.paimre@gmail.com

Kutsume Teid selles uuringus osalema, täites veebiküsimustiku hiljemalt 8. märtsiks 2021.

Question Title

* 1. Ma nõustun järgnevaga:

T