1. Unitat 5 Valencià de tercer

* 1. Quin model de llengua defenien els partidaris del <valencià que ara es parla>?

* 2. Per contra, els partidaris de l'altre model de llengua al segle XIX

* 3. Mentre es produeix la disputa entre els dos models de llengua, al valencià

* 4. La nova forma de pensar que aparegué després de l'Edat Mitjana s'anomena

* 5. La mentalitat que significà que el centre de l'univers era la persona rep el nom de

* 6. A quina ideologia s'oposava el Racionalisme?

* 7. L'escepticisme suposa

* 8. A quins escriptors anomenem humanistes?

* 9. Per quines raons no va tindre massa èxit l'humanisme a la Corona d'Aragó?

* 10. Dels autors següents, quins es poden considerar humanistes (encara que no en tot el sentit de la paraula, com hem vist abans)
Pots marcar més d'una resposta

T