Cilj ovog istraživanja je saznati kako ljudi pretražuju o zdravlju na internetu, tj. o bolesti COVID-19 i s kakvim posljedicama. Rezultati će pomoći u prevenciji i tretmanu pretjerane zabrinutosti za zdravlje.
Molimo da što preciznije slijedite upute jer će se na temelju Vaših rezultata donijeti zaključci koji će utjecati na druge ljude.

Istraživanje uključuje:
a) ispunjavanje upitnika koji mjere osobine ljudi
b) pretraživanje o bolesti COVID-19, koje će biti snimljeno u istraživačke svrhe (koristit će se internetski preglednik nastao u okviru magistarstog rada Mateja Šaravanje na FER-u)
c) pitanja o Vašim reakcijama na pretraživanje.

U istraživanju mogu sudjelovati osobe u dobi od 18 do 35 godina.
Molimo Vas da popunjavate NA RAČUNALU da bi program ispravno funkcionirao.

Istraživanje se provodi u okviru doktorskog rada Branke Bagarić, mag. psih. iz Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije pod mentorstvom prof. dr. sc. Nataše Jokić-Begić, sveučilišne profesorice na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Sudjelovanje traje oko 20 minuta te je anonimno i dobrovoljno. Odustati smijete u bilo kojem trenutku. Ako odlučite sudjelovati, molimo Vas da odgovarate čim iskrenije, da odgovorite na sva pitanja te da precizno slijedite upute.

Sudjelovanje u ovom istraživanju može kod nekih osoba izazvati privremenu uznemirenost uslijed pretraživanja o posljedicama COVID-a te otkivanja novih potencijalno zastrašujućih informacija. Ipak, sudjelovanje u ovom istraživanju ne izaziva veću neugodu od one kojoj smo izloženi prilikom konzumiranja dnevnih vijesti u vezi epidemiološke situacije.
Istraživanje se provodi uz odobrenje Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ako imate neke pritužbe na provedeni istraživački postupak, molimo Vas obratite se na etikapsi@ffzg.hr.
Klikom na gumb "NEXT" pristajete na sudjelovanje u istraživanju.

Ako imate pitanja u vezi istraživanja, ili Vas neko od pitanja uznemiri, slobodno nam se javite na: bbagaric@ffzg.hr ili njbegic@ffzg.hr.


Hvala Vam na vremenu!

T