Lietuvos socialinių tyrimų centro tyrėjos atlieka apklausą apie vyresnio amžiaus  (65 ir vyresnių) žmonių naudojimąsi informacinėmis komunikacijos technologijomis. Tyrimo tikslas – sužinoti naudojimosi įpročius, mokymosi procese iškilusius sunkumus, paskatas ir poveikį kasdieniame gyvenime. 
Jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrintiems skaičiavimams, mes užtikriname anonimiškumą. Tyrimo duomenų pagrindu bus rengiamas mokslinis straipsnis, rekomendacijos, todėl Jūsų atsakymai labai svarbūs!
Jei Jums kiltų klausimų ar turėtumėte pastabų, prašome kreiptis: margarita.gedvilaite@lcss.lt

Question Title

* 1. Žmonės gali naudotis internetu skirtinguose įrenginiuose, pavyzdžiui, kompiuteriuose, planšetėse ir išmaniuosiuose telefonuose. Ar dažnai – darbo ar asmeniniais reikalais – jūs naudojatės internetu (bet kokiuose įrenginiuose)?

Question Title

* 2. Kokiomis priemonėmis Jūs dažniausiai naudojatės? Pažymėkite visus tinkamus atsakymų variantus.

Question Title

* 3. Kiek maždaug laiko įprastą dieną – darbo arba asmeniniais reikalais – jūs praleidžiate naudodamiesi internetu informacinių komunikacijos technologijų (IKT) įrenginiuose? Pirmame laukelyje galite įrašyti valandas, antrame - minutes.

Question Title

* 4. Kokiems tikslams naudojate internetą? Pažymėkite visus tinkančius atsakymus.

Question Title

* 5. Kokiomis programomis naudojatės? Pažymėkite visas tinkamas.

Question Title

* 6. Kas Jus paskatino išmokti naudotis kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais,  planšetėmis ir panašia informacinių komunikacinių technologijų įranga? Įrašykite.

Question Title

* 7. Žmonės išmoksta naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis dėl skirtingų priežasčių. Gal galite pažymėti, kiek kiekviena žemiau išvardinta priežastis Jums yra svarbi ar nesvarbi.

  Labai svarbi Svarbi Nei svarbi, nei nesvarbi Nesvarbi Visiškai nesvarbi
Reikalingumas darbui
Suvokimas, kad be IKT nebeįmanoma išsiversti kasdienybėje
IKT teikiamos galimybės (prieiga prie informacijos,  kultūrinių renginių stebėjimo iš namų ir kt.)
IKT teikiamas patogumas (apmokėti mokesčius, apsipirkti ir pan.)
Galimybės bendrauti, dalintis informacija, nuotraukomis ir pan.
Galimybės prieiti prie įvairesnės informacijos

Question Title

* 8. Kaip įsigijote pirmąjį įrenginį (kompiuterį, planšetę, skaitmeninį telefoną)?

Question Title

* 9. Mokydamiesi naudotis IKT įranga, žmonės patiria įvairių sunkumų. Kiekvienoje lentelės eilutėje prašome pažymėti, su kokiais iššūkiais susidūrėte mokydamiesi naudotis naujomis priemonėmis? (kompiuteriu, planšete, išmaniuoju telefonu)

  Labai aktualus Aktualus Nei aktualus, nei neaktualus Greičiau neaktualus Visai neaktualus
Neturėjau savo įrangos (kompiuterio, išmaniojo telefono ir pan.)
Nebuvo į ką kreiptis, kas parodytų, kaip naudotis įrenginiu
Nebuvo į ką kreiptis techninės pagalbos (pvz., kas instaliuotų programas, išvalytų virusus ir pan.)
Nepakako anglų kalbos žinių
Buvo sunku suprasti kai kuriuos techninius terminus (pvz., operacinės sistemos terminai, kaip "debesys")
Sunku  buvo priprasti prie neįprasto prietaisų naudojimo būdo („pelės“ valdymas, liečiami ekranai ir pan.)
Buvo sunku suprasti prietaisų veikimo principus
Iškilo neigiami jausmai (baimė, nesaugumas, gėda nemokėti, kantrybės stoka ir pan.)
Trukdė mokymosi sunkumai: prastesnė atmintis, lėtesnis suvokimas
Neturėjau motyvacijos mokytis
Regėjimo problemos
Buvo sunku valdyti prietaisus dėl sveikatos problemų (drebėjo rankos ir pan.)

Question Title

* 10. Kiek jau laiko naudojate šiuolaikines IKT priemones? Įrašykite skaičių, kiek apytiksliai metų naudojate kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną (skaičiuojant nuo tada, kai išmokote naudotis pirma iš išvardintų technologijų)

Question Title

* 11. Kas Jums labiausiai padėjo išmokti ir įprasti naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis? Įrašykite. 

Question Title

* 12. Yra dalykų, palengvinančių mokymosi procesą. Kiek svarbūs Jums mokantis buvo tokie veiksniai kaip patirtis darbe, artimų žmonių pagalba, asmeninės savybės ir kt. Pažymėkite, ar kiekvienas žemiau išvardintas veiksnys jums buvo svarbus ar nesvarbus.

  Labai svarbus Svarbus Nei svarbus, nei nesvarbus Greičiau nesvarbus Visai nesvarbus
Ankstesnė darbinė patirtis
Mokymai, kursai (darbe, bibliotekoje ar pan.)
Vaikų ir/ar anūkų pagalba
Kitų giminaičių pagalba
Draugų, pažįstamų, kaimynų pagalba
Asmeninės savybės (smalsumas, valia, kantrybė mokytis pačiam)
Sėkmės pojūtis (pasididžiavimas kažką išmokus)
Žaidimai (įgūdžiams lavinti)

Question Title

* 13. Kas, Jūsų manymu, padėtų norintiems išmokti naudotis IKT? Prašome įvertinti galimų priemonių veiksmingumą pažymint, kiek jos padėtų.

  Labai padėtų Padėtų Nei padėtų, nei nepadėtų Nepadėtų Visiškai nepadėtų
Vieši kursai (bibliotekose ar kt.)
Pagalbininkas / mentorius, į kurį galėtumėte kreiptis
Konsultacijos, teikiamos nuotoliu (telefonu)
Internetinė patarimų svetainė
Techninio pobūdžio pagalba, esant gedimams
Finansinė pagalba įsigyjant IKT priemones

Question Title

* 14. Kiek jūs esate patenkintas/ nepatenkintas, kad išmokote naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis? Pažymėkite skalėje, kur 1 reiškia „labai nepatenkintas“, o 10 – „labai patenkintas".

1 Nei patenkintas, nei nepatenkintas 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 15. Kiek jūs pritariate ar nepritariate žemiau išvardintiems teiginiams apie technologų naudojimą vyresniame amžiuje ir jų pasekmes kasdieniame gyvenime?

  Visiškai sutinku Sutinku Nei sutinku, nei nesutinku Nesutinku Visiškai nesutinku
Vyresniame amžiuje sunkiau išmokti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis
Su amžiumi sumažėja noras gilintis į naujoves
Naudojimasis išmaniosiomis technologijomis turi daugiau neigiamų nei teigiamų padarinių vyresniame amžiuje

Question Title

* 16. Pasitaiko, kad žmonės su IKT (internete, socialinėse medijose ar žaisdami) praleidžia daugiau laiko nei norėtų. Ar Jums taip būna?

Question Title

* 17. Jei pasitaiko, kad su IKT praleidžiate daugiau laiko nei norėtumėte, kaip dažnai taip Jums nutinka? 

Question Title

* 18. Kokia jūsų lytis?

Question Title

* 19. Kiek jums metų? (įrašyti)

Question Title

* 20. Kokioje vietovėje jūs gyvenate?

Question Title

* 21. Koks jūsų išsilavinimas?

Question Title

* 22. Kokia jūsų tautybė?

Question Title

* 23. Ar jūs šiuo metu dirbate? 

Question Title

* 24. Jei jūs dar dirbate, gal galite nurodyti kokio pobūdžio darbą?

Question Title

* 25. Kokia Jūsų šeiminė padėtis?

Question Title

* 26. Kiek Jūs turite vaikų (biologinių ir įvaikintų)? Įrašykite skaičių

Question Title

* 27. Ar kurie nors iš Jūsų vaikų gyvena su Jumis tame pačiame namų ūkyje?

Question Title

* 28. Kiek iš viso žmonių, įskaitant ir Jus, gyvena kartu su Jumis? Įrašykite.

Question Title

* 29. Kokios Jūsų disponuojamos pajamos per mėnesį  į rankas? Įrašykite apytikslę sumą eurais.

Question Title

* 30. Kurioje apskrityje gyvenate? 

Question Title

* 31. Gal turite kokių nors pastabų/ komentarų apie savo patirtį mokantis IKT ar apie technologijų naudojimą vyresniame amžiuje?

T