Szanowni Państwo,
w związku z realizacją w szkole Pani/Pana córki/syna projektu: "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie Państwa oczekiwań/potrzeb w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Wiedza zdobyta dzięki badaniu będzie służyć lepszemu dostosowaniu planowanych działań doradczych skierowanych do rodziców uczniów biorących udział w projekcie. 
W celu pozyskania wiarygodnych danych prosimy o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Jeżeli w projekcie bierze udział więcej niż jedno Pani/Pana dziecko (dotyczy tylko uczniów klas VII i VIII), prosimy o oddzielne wypełnienie ankiety dla każdego z nich.
Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut. Ankietę prosimy wypełnić do 7 lutego 2020 r. 

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. W projekcie bierze udział

Question Title

* 3. Pani/Pana dziecko jest uczniem klasy

Question Title

* 5. Czy brał/a Pan/Pani udział w spotkaniach/warsztatach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej swojego dziecka?

Question Title

* 6. Jakie formy doradztwa zawodowego realizowane są w szkole Pani/Pana córki/syna?

Question Title

* 7. W jakich formach doradztwa zawodowego chciał/a/by Pan/i uczestniczyć?

Question Title

* 8. Ile czasu może Pan/i poświęcić na udział w takich spotkaniach/warsztatach/konsultacjach

Question Title

* 9. Jakimi informacjami dotyczących planowania kariery Pani/Pana dziecka jest Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana?
Jeżeli jest to obszar, który uważa Pan/Pani za nieprzydatny (niepotrzebny) proszę zaznaczyć pierwszą kolumnę.

  to jest obszar, który uważam za niepotrzebny jestem zainteresowana/zainteresowany nie jestem zainteresowana/zainteresowany
wiedza na temat aktualnego systemu edukacji w Polsce
wybór literatury w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego  (dla rodziców)
wiedza na temat sieci szkół w Warszawie i okolicach
zasady rekrutacji do szkół
informacje o uczelniach wyższych, zasadach rekrutacji
informacje o egzaminach maturalnych
informacje na temat  stron internetowych przydatnych w planowaniu kariery
informacje na temat Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
informacje na temat miejsc, gdzie uczniowie mogą uzyskać wsparcie przy planowaniu własnej ścieżki kariery
informacje dotyczące kształcenia za granicą
informacje  dotyczące wolontariatu
informacje dotyczące miejsc, gdzie uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania
inne

Question Title

* 10. Uważam, że moje dziecko ma odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, aby samodzielnie dokonać  wyboru szkoły ponadpodstawowej

Question Title

* 11. Przy planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej mojego dziecka chętnie skorzystam ze wsparcia doradcy zawodowego

T