Question Title

* 1. Ainm an pháiste/do pháistí(Child's/children's name)

Question Title

* 2. Aois an pháiste/do pháistí(Child's/children age- please specify i.e Á(7) C(10))

Question Title

* 3. Dáta breithe an pháiste/do pháistí(Child's/children's date of birth.Please specify i.e Á(dd/mm/yy) C(dd/mm/yy))

Question Title

* 4. Seoladh baile(home address)

Question Title

* 5. Sonraí teagmhála an tuimitheora(Parent's contact details)

Question Title

* 6. Sonraí teagmhála tuismitheoir/caomhnóir eile (Secondary contact, parent/caregiver)

Question Title

* 7. NB An bhfuil riachtanais speisialta ar bith ag do pháiste nó an bhfuil ailleirgí ar bith ag do pháiste, má tá, tabhair sonraí le do thoil(NB Does your child have any additional needs or allergies, if so please provide us with any necessary information.

Gheobhaidh tú ríomhphost roimh nó ar an 5ú Iúil le dearbhú an bhfuil áit faighte ag do pháiste ar an champa. Má éiríonn le d'iarratas beidh ceistneoir Covid19 le líonadh amach roimh an 6ú Iúil, chomh maith le íocaíocht ar líne. Costa an champa: €35 an páiste

You will receive an email by the 5th of July  confirming whether or not your child has a secured a place on the camp. If your application is successful we will send you a Covid19 questionnaire and payment link. We have to have the questionnaire back by July 6th. Course cost: €35 per child

T