Screen Reader Mode Icon
 • Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Српски
 • Українська
 • ქართული

Foreword

RehaTech4Child (“Motor REHAbilitation TEChnologies for CHIldren with Disability: A Cross-European Survey”) anketi, pediatrik motor rehabilitasyonda kullanılan teknolojiler ile ilgilidir. Çalışma, Avrupa Çocuk Engelliliği Akademisi (EACD; www.eacd.org).
Dijital teknolojiler, veri oluşturmak, depolamak veya işlemek için bir mikroişlemciye dayanan elektronik araçlar, sistemler, cihazlar ve kaynaklardır. Dijital teknolojiler, motor rehabilitasyonda robotik cihazlarda, vücut ağırlığı destek sistemli koşu bantlarında, sanal gerçeklik/oyun sistemlerinde ve tele-sağlıkta kullanılabilir.
Bu anket, Avrupa genelinde klinik uygulamada kullanılan dijital rehabilitasyon cihazlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca , pediatrik popülasyon için motor rehabilitasyonda profesyonellerin dijital teknolojileri nasıl kullandıkları ya da kullanmadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi amaçlamaktadır . Bu değerlendirmeler, rehabilitasyon alanındaki uzmanların geri bildirimlerine dayalı olarak, gelecekteki teknolojilerin tasarımına ve geliştirilmesine katkıda bulunacaktır . Bu nedenle, yanıtlarınız gerçekten önem taşımaktadır!
Sizi, bu kısa anketi yanıtlayarak bu çalışmaya katılmaya davet ediyoruz. Anketi tamamlamak için tahmini süre yaklaşık 15 dakikadır. Ayrıca, bu anketi ağınızdaki diğer profesyonellerle paylaşabilirseniz çok memnun oluruz.
Katılımınız anonimdir ve etik standartlara uygundur*.
Bu anketin sonuçları akademik dergilerde yayınlanacaktır.
0 / 43 yanıtlandı
 

T