Screen Reader Mode Icon
 • Dansk
 • Deutsch
 • Eesti
 • English
 • Español
 • Français
 • Hrvatski
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Türkçe
 • Српски
 • Українська
 • ქართული

Foreword

RehaTech4Child (“Motor REHAbilitation TEChnologies for CHIldren with Disability: A Cross-European Survey”) är en undersökning om teknik som används inom motorisk rehabilitering för barn. Undersökningen leds av European Academy of Childhood Disability (EACD; www.eacd.org).
Digital teknik är elektroniska träningsredskap, system, hjälpmedel och resurser, som bygger på en mikroprocessor för att generera, lagra eller bearbeta data. Inom motorisk rehabilitering kan digital teknik användas i robotar, gå-/löpband som avlastar kroppsvikt, virtuell verklighet (virtual reality)/spelsystem och telemedicin.
Syftet med denna undersökning är att kartlägga vilka digitala rehabiliteringsredskap som används i kliniken i Europa. Syftet är också att få mer information om hur yrkesverksamma använder, eller inte använder, digital teknik för motorisk rehabilitering för den pediatriska populationen. Dessa insikter kommer så småningom att bidra till utformning och utveckling av framtida teknik genom feedback från experter inom rehabiliteringsområdet. Därför är dina svar verkligen viktiga!
Vi inbjuder dig att delta i studien genom att svara på detta korta frågeformulär. Det tar ungefär 15 minuter att fylla i frågeformuläret. Vi skulle dessutom uppskatta om du kunde dela detta frågeformulär med andra yrkesverksamma i ditt nätverk.
Ditt deltagande är anonymt och följer etiska riktlinjer*.
Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i akademiska tidskrifter.
* Genom att skicka in ditt svar godkänner du dessa villkor.
0 av 43 besvarad(e)
 

T