Giới thiệu

Lưu Ý về Tính Bảo Mật:
Thông tin cung cấp trong khảo sát này được coi là một văn bản công cộng mà có thể được tiết lộ cho công chúng. Để có thêm thông tin, hãy xem Đạo Luật Văn Bản Công Cộng (Public Records Act), RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin, mời xem Văn Bản về Tính Bảo Mật của chúng tôi.
Tổng Quan Dự Án
Vào tháng 5 năm 2020, chúng tôi đã thực hiện một "Phố Tiếp Tục Di Chuyển" tại Alki Point, nơi mà đường phố được đóng và chỉ cho xe cộ của người ở trong khu phố đi lại cùng với người đi bộ và đi xe đạp. Mời xem bản đồ phía dưới. Chúng tôi đang tìm kiếm phản hồi từ cộng đồng để xem điều gì đang được thực hiện tốt, điều gì không, và những cải thiện dài hạn mà chúng tôi nên bổ sung cho con phố tại Alki Point.

Những Phố Tiếp Tục Di Chuyển được mở ra với sự cộng tác của Sở Công Viên và Giải Trí của Seattle như một phần trong kế hoạch đối phó với COVID 19 của Thành Phố Seattle. Những con phố này nằm liền kế các điểm đến phổ biến, như Công Viên Constellation trên Alki Point, và là một phần trong kế hoạch hỗ trợ việc giãn cách xã hội của Thành Phố. Phố Tiếp Tục Di Chuyển Alki Point khác với những Tuyến Đường An Toàn Sức Khỏe, mà đã được thi công trên những Con Đường Xanh Khu Dân Cưcó sẵn.

Vào thời điểm này, nhóm dự án đang làm việc để bảo đảm nguồn vốn cho một dự án vĩnh viễn tại Alki Point.

*Chỉ mở cửa cho các phương tiện đi lại của dân cư ở trong khu phố

Question Title

Phố Tiếp Tục Di Chuyển Alki Point - Bản Đồ Dự Án Hiện Tại

Phố Tiếp Tục Di Chuyển Alki Point - Bản Đồ Dự Án Hiện Tại
 
17% of survey complete.

T