Pagpapakilala

Paunawa sa Pagsasarilinan:
Ang Impormasyon na ibinigay sa pagsisiyasat na ito ay tinuturing na isang pampublikong rekord at maaaring sumailalim sa paghahayag sa publiko. Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang Batas sa Mga Rekord ng Publiko, RCW Chapter 42.56. Upang higit pa ninyong malaman ang tungkol sa kung papaano namin pinamamahalaan ang inyong impormasyon, tingnan ang aming Pahayag sa Pagsasarilinan.
Malawakang Pagsusuri ng Proyekto
Noong Mayo 2020, isinagawa namin ang "Keep Moving Street" sa Alki Point kung saan ang kalye ay sarado sa dumadaan na trapiko* at binuksan sa mga tao na naglalakad at nag-bibisekleta. Tingnan ang mapa sa ibaba. Kami ay naghahanap ng kasagutan mula sa komunidad kung ano ang gumagana ng maayos, ano ang hindi, at ano ang mga uri ng permanente na pagpapabuti ang dapat naming magawa sa kalye sa Alki Point.

Ang Keep Moving Streets ay binuksan sa pakikipag-ugnayan sa Seattle Parks and Recreation bilang bahagi ng tugon ng Lungsod ng Seattle sa COVID-19. Sila ay matatagpuan sa tabi ng mga kilala na mga destinasyon, kagaya ng Constellation Park na nasa Alki Point, at naging bahagi ng tugon ng Siyudad sa pagsuporta sa paglalayo-layo sa mga pagtitipon. Ang Alki Keep Moving Street ay naiiba sa Stay Healthy Streets,na inilagay sa kasalukuyang Mga Neighborhood Greenways.

Sa kasalukuyan, ang kupunan ng proyekto ay nagtratrabaho upang makakuha ng pondo para sa isang permanente na proyekto sa Alki Point.

*Bukas lamang ang daanan para sa lokal na sasakyan

Question Title

Alki Keep Moving Street-Kasalukuyan na Mapa ng Proyekto

Alki Keep Moving Street-Kasalukuyan na Mapa ng Proyekto
 
17% of survey complete.

T