1. Utvärdering Självhjälpsmanual för anhöriga

Till dig som beställt och använt Självhjälpsmanualen för anhöriga till missbrukare!

För oss är det viktigt med återkoppling på hur manualen har fungerat för er i er process till bättre mående som anhörig till en person med alkohol- eller narkotika missbruk.

Vi är tacksamma om ni har lust att lägga 5 minuter på att besvara denna enkät (9 frågor). Enkäten besvaras anonymt.
Har ni några frågor eller vill ha ytterligare stöd är ni välkomna att kontakta Carina Bång, beteendevetare & ACC-coach på info@carinacoach.se.

Tack och lycka till i er strävan mot era drömmar och mål!

T