Information & Samtycke

Tack för att du ger oss dina synpunkter på det digitala pantsystemet för dryckesmuggar. Dina åsikter är mycket viktiga!

Du kommer besvara några frågor kring din upplevelse av pant på take away-dryck. Enkäten tar 3-5 minuter.

Data samlas in anonymt. Sammanslagna data kan komma att användas i rapporter eller vetenskapliga artiklar, men kommer inte kunna spåras till specifika svarande. 

De första 10 personerna som fr o m 1 juni svarar på enkät och ställer upp på kortare intervju får ett superpresentkort till ett värde av 150 kr. Kontaktuppgifterna anges sist i enkäten. Ni som redan svarat på enkät och vill vara med på en intervju behöver inte svara igen.

Studien utförs av RISE Research Institutes of Sweden. Om du har några frågor kan du kontakta Lisa-Maria Oberrauter på mailadress lisa-maria.oberrauter@ri.se.

Question Title

* 1. Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke att delta i enkäten som beskrivs ovan.

T