Formularz rejestracyjny

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego kandydata do Niepublicznego LO

I. TWOJE DANE

* 1. Imię

* 2. Nazwisko

* 3. Data urodzenia

dzień/miesiąc/rok
/
/

* 4. Szkoła ponadpodstawowa do której uczęszczasz

II. INFORMACJE O TWOICH WYNIKACH

* 6. Jestem laureatem konkursu kuratoryjnego

* 7. Jestem finalistą konkursu kuratoryjnego

* 8. Jestem laureatem innego konkursu lub zawodów sportowych. Proszę podać nazwę i zasięg konkursu lub zawodów.

* 9. Posiadam certyfikat językowy

* 10. Ważne dla mnie osiągnięcia/sukcesy. Napisz nam, z czego jesteś dumn(a/y)

II. INFORMACJE O TWOIM WYBORZE

* 11. Profil kształcenia, który wybierasz

* 12. Drugi język obcy, który wybierasz

* 13. Przedmiot, który wybierasz

II. KONTAKT Z RODZICAMI

* 14. Telefon

* 15. Mail

Prześlij formularz naciskając na przycisk "Wyślij"

T